Beëindiging lidmaatschap

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u hiervoor het opzegformulier in te vullen op het besloten gedeelte van de website (inloggen op mijn SMHC met lidnummer en wachtwoord, daarna is het formulier te vinden onder "Club"). Dit moet vóór 1 juni van het lopende seizoen. 

Is uw opzegging niet vóór 1 juni binnen dan dient u de volledige contributie voor het komende seizoen te voldoen.

In uitzonderingssituaties beslist het bestuur.