Verzekeringen

Via de contributie wordt er per lid naast de gewone bondsafdracht een bedrag betaald voor een collectieve verzekering die loopt via de hockeybond. Op de website van de KNHB is in detail te lezen wat er onder de verzekering valt.

Alle leden, vrijwilligers en personen die deelnemen aan hockeyactiviteiten zijn via deze verzekering gedekt.

De KNHB heeft twee verzekeringen afgesloten:
-      een aansprakelijkheidsverzekering
-      een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daaraan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler.

Zogezegd zijn op de website van de KNHB inhoudelijk de voorwaarden te vinden en de formulieren om een schade te melden.