SMHC info

 

Profielschets SMHC

 

De Sallandse Mixed Hockeyclub in Raalte is een jonge vereniging, opgericht op 11 november 1972.Destijds begonnen op een gravelveld aan de Zwolsestraat bij de toenmalige LTS. Na enkele verhuizingen heeft ze haar definitieve plek gevonden op het sportpark Ramele in het buitengebied van de gemeente Raalte.

SMHC is een club met een duidelijk regionale functie. De club heeft meer dan 250 leden, deze leden wonen in Raalte-dorp en omliggende plaatsen: Haarle, Heino, Marienheem, Luttenberg, Broekland, Heeten, Diepenveen, Wijhe, Olst en Bathmen.

De wedstrijden die tegen andere hockeyverenigingen gespeeld worden, vinden voornamelijk plaats in het noorden en oosten van ons land. Binnen de regio onderhoudt SMHC vriendschappelijke banden met vele clubs. SMHC is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.

 

Bestuur SMHC

 

Voorzitter:

Cor Verbaas

[email protected]

Secretariaat:

Christiaan Hintzen

[email protected]

Coördinator Jongste Jeugd:

Hilde Zwijnenberg & Edit

[email protected]

Coördinator Jeugd:

Mirjam Betten

[email protected]

Coördinator Senioren:

Lex van Hettema

[email protected]

Coördinator trainingen & coaching:

Marty Knopert

[email protected]

Interne zaken / vicevoorzitter:

Tom klein Koerkamp

[email protected]

Externe zaken

Rene Jansen


 

Penningmeester:

Gerard Wieferink

[email protected]


Commissies 

 

Wedstrijdsecretariaat

Erik v Hettema / Otto Meijer

[email protected]

Trainerscoördinator

Marty Knopert

[email protected]

Zaalhockey

Helen Lammertink & Corety Wierdsema

[email protected]

Scheidsrechters

Erik v Hettema / Otto Meijer

[email protected]

Materialen

Gerard Hommes

[email protected]

ICT

Jeroen Arends

Ledenadministratie

Jeroen Arends

[email protected]

Kwaliteit

Robert BrenninkmeijerBoekhouding

Gerard Wieferink

 

Veld

Christiaan Hintzen

 

Accommodatie


[email protected]

Sponsoring

Rene Jansen

[email protected]

Evenementen

Sharon Nijenhuis & Caroline Bakker

[email protected]

Bar

Tom Klein Koerkamp / Anja van Hettema

[email protected]

P.R.


[email protected]

Kleding

Sandra Koerhuis

[email protected]
Contributie:

Hieronder vindt u de contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021.

Contributie SMHC veldhockey per jaar:


 Senioren

 € 31,50 per periode

 € 315,00 per jaar

 Junioren A

 € 23,50 per periode

 € 235,00 per jaar

 JuniorenB

 € 23,50 per periode

 € 235,00 per jaar

 Junioren C

 € 20,65 per periode

 € 206,50 per jaar

 Junioren D

 € 20,65 per periode

 € 206,50 per jaar

 Junioren E

 € 20,65 per periode

 € 206,50 per jaar

 Junioren F

 € 15,70 per periode

 € 157,00 per jaar

 Benjamins

 € 15,70 per periode

 € 157,00 per jaar

 Trimhockey/Veterinnen

 € 20,65 per periode

 € 206,50 per jaar

 Studenten(kopie van studentenkaart HBO onderwijs en of Universiteit)

 € 23,50 per periode

 € 235,00 per jaar

 Contributie SMHC zaalhockey 2019-2020:


De inning van de contributie Zaalhockey 2019-2019 vindt december 2020 plaats. Deze is voor alle leden die deelnemen aan training en/of competitie  en ligt tussen de €50,00 en €60,00 Het exacte bedrag zal door de zaalhockeycommissie gepubliceerd worden. Dit bedrag wordt automatisch door de ledenadministratie geïnd.


Wenst U geen gebruik te maken van de automatische incasso, zie dan ook de informatie reeds beschreven bij contributie veldhockey.

 

In verband met LEASE-Kleding geldt de volgende opslag per periode:

 

Senioren

€ 3,50 per periode

€ 35,00 per jaar

Junioren

€ 3,10 per periode

€ 31,00 per jaar

 

 

 

De inning van de contributie vindt plaats in 10 termijnen. Iedere maand zal de contributie automatisch worden afgeschreven. Wenst u geen gebruik te maken van automatische incasso, dan krijgt u een factuur thuis gestuurd. Daarvoor geldt dan een toeslag van € 5 per persoon. Deze administratiekosten vermijden is ook mogelijk. Vòòr 1 september moet de contributie voor het hele seizoen bijgeschreven zijn op rekening: NL93RABO0142911488 tnv SMHC Raalte

 

 

 

De aanlevering van studentenkaart dient jaarlijks te gebeuren als onderbouwing van het studentlidmaatschap. Zonder deze onderbouwing wordt het Senioren lidmaatschap in rekening gebracht.

 

 

 

Verzekeringen:

Via de contributie wordt er per lid naast de gewone bondsafdracht een bedrag betaald voor een collectieve verzekering die loopt via de hockeybond. Op de website van de KNHB is in detail te lezen wat er onder de verzekering valt.

 

Alle leden, vrijwilligers en personen die deelnemen aan hockeyactiviteiten zijn via deze verzekering gedekt.

De KNHB heeft twee verzekeringen afgesloten:
-      een aansprakelijkheidsverzekering
-      een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daaraan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler.

Zogezegd zijn op de website van de KNHB inhoudelijk de voorwaarden te vinden en de formulieren om een schade te melden.

 

Beëindiging lidmaatschap:

 

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u hiervoor het opzegformulier in te vullen op het besloten gedeelte van de website (inloggen op mijn SMHC met lidnummer en wachtwoord, daarna is het formulier te vinden onder "Club"). Dit moet vóór 1 juni van het lopende seizoen. 

Is uw opzegging niet vóór 1 juni binnen dan dient u de volledige contributie voor het komende seizoen te voldoen.

In uitzonderingssituaties beslist het bestuur.

 

 

 

Het huishoudelijk reglement en de statuten van SMHC zijn uiteraard in te zien. Deze zijn HIER te vinden.