Jeugd Ontwikkelingsprogramma (D t/m A)

1-4

De Commissie Hoofdtrainers (CH) wil inzicht krijgen in het hockeyniveau en ontwikkeling van jeugd (leeftijdscategorie D t/m A) en wil de individuele hockey skills van de hockey pupillen verbeteren en vergroten.

Om dit inzicht te krijgen en om de skills van de pupillen te verbeteren wil de CH gaan starten met een serie van vier thema trainingen, die jaarlijks zullen terugkeren. Elke serie van vier wordt bezocht door 3 spelers/speelsters per team en na het afronden van de serie, volgen er 3 andere pupillen per team. Zodoende kunnen we met ongeveer 4 series van 4 trainingen, alle pupillen van alle teams in relatief korte tijd in beeld krijgen. Dit inzicht zal vastgelegd worden in het speler volg systeem, waarmee de spelers op hun ontwikkeling gevolgd worden. De thematrainingen worden naast de reguliere teamtrainingen gegeven. Elke pupil krijgt zodoende 4 extra trainingen op jaar basis.

 

Naast het verkrijgen van een totaalplaatje waar onze pupillen staan qua hockeyontwikkeling, kan de CH tevens een beter beeld vormen over hoe de trainingen qua inhoud verbeterd kunnen worden. We kunnen zodoende de jeugdtrainers van de SMHC beter op inhoud en organisatie van trainingen aansturen en begeleiden. Ook zal voor ons duidelijk worden welke pupillen talentvoller zijn dan gemiddeld. Met deze meer talentvolle spelers\speelsters kunnen we vervolgens een talenttraining in gaan, welke gericht is op vergroten van talent en leiderschap.

 

Als CH vinden we het belangrijk dat onze jeugd plezier aan de hockeysport beleeft en dat ze daarbij door hun ouders gesteund worden bij het ontwikkelen van hun spel. Zodoende vinden we het van belang, dat ouders aanwezig zijn bij de thematrainingen en inzicht krijgen hoe hun kind zich op hockeygebied ontwikkelt. We hechten er waarde aan, niet alleen contact op het veld te hebben met de pupillen, maar ook met hun ouders aan de zijlijn. Immers, elkaar kennen, maakt samenspraak en samenwerking makkelijker en verstevigt de onderlinge verstandhouding.

 

De procedure van de thematrainingen is als volgt:

 

-Aanmelding gaat via de trainers bij de CH
-3 pupillen per team, per serie van 3 trainingen
-Ouders en pupillen worden door de trainers op de hoogte gebracht en uitgenodigd.
-Per training worden specifieke onderdelen door de hoofdtrainers bekeken en beoordeeld. Zij maken een overzicht van het totale niveau van de pupil.
-De trainers zullen samen met de hoofdtrainers uitleg geven aan de pupillen en ouders.
-De trainers zullen in de reguliere trainingen aandacht hebben voor het bijschaven en verder ontwikkelen van de aangeleerde skills.
-De hoofdtrainers zullen extra aansturen op inhoud en organisatie van de trainingen van de trainers.
-De input van de beoordelingen van de thematrainingen, vormen de basis van het speler volgsysteem welke door de TC’s zullen worden beheerd.
-De verdere invulling van het speler volgsysteem, zal door de trainers, onder supervisie van de hoofdtrainers, in nauwe samenwerking met de TC’s vorm gaan krijgen.

We hopen in gezamenlijkheid op deze wijze, het niveau van de hockeysport binnen onze club te verbeteren en zodoende onze jeugd en hun ouders, meer sportplezier en sportbeleving te geven.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected] 

 

Met vriendelijke groet,

Leon Lenting, Jan Bruggeman, Frank Buis en Henk Fikkert

 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?