Reminder ALV 13 januari

12-1
Op 13 januari aanstaande organiseren wij de Algemene Ledenvergadering van de SMHC om 19:30 uur. Dit is een digitale vergadering.

Tijdens de vergadering heb je de mogelijkheid om per chat vragen te stellen.

Agenda:

1) opening
2) mededelingen
3) notulen vorige vergadering
4) financiën
5) kascommissie
6) mededelingen van het bestuur
7) rooster van aftreden
8) rondvraag
9) sluiting

De link voor deelname is op 29 december via email aan alle leden verzonden. (eventueel opnieuw op te vragen via [email protected])
 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?